Leerling als werknemer

Pro College werkt veel samen met bedrijven in de regio. Wij spannen ons in om al onze leerlingen een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt te bieden. Dat kunnen we niet alleen; daarvoor hebben we werkgevers zoals u nodig.

Werkgeversnetwerk

Pro College beschikt in de regio Nijmegen, Boxmeer, Wijchen en Bemmel over een groot werkgeversnetwerk binnen de sectoren Techniek, Groen, Economie en Facilitair. Onze leerlingen lopen stage bij bedrijven in die sectoren en succesvolle stages leiden vaak tot een arbeidscontract. Als school zijn we daar nauw bij betrokken. Wij beschikken over een gespecialiseerd kernteam, het Kernteam Werk, waar leerlingen en werkgevers terecht kunnen voor stages en werk. Ons kernteam zorgt voor:

  • begeleiding van onze leerlingen naar werk via ‘korte lijntjes’. Elke leerling heeft een trajectcoach die aanspreekpunt is voor de werkgever.
  • meedenken over mogelijkheden en kansen voor werkgevers: wat is de vraag van u als werkgever en wat kunnen onze leerlingen hierin betekenen?
  • ontzorgen van u als werkgever, door informatie te verschaffen, subsidieaanvragen te regelen, coaching on the job, etc.
  • ondersteuning van oud-leerlingen nadat ze een arbeidscontract hebben gekregen.

Ervaringen van werkgevers

Lastechniek Vermeulen – Dennis Haman:
“We werken al jarenlang met leerlingen van Pro College. Als ze technisch goed zijn en graag willen, kunnen het hele goede lassers worden. Zoals de jongen die we nu hebben; die bieden we een leerwerkplek aan. Het zijn jongens die graag met hun handen werken en dat ook goed kunnen. Dat worden dé vakmensen van de toekomst.”

Personeelskeuken Radboudumc – Wessel Sapulette:
“Alle jongeren van Pro College hebben toekomst, als ze er maar voor gaan. Het moet van binnenuit komen, uit henzelf. Het voordeel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs is dat ze hier een contract hebben van een half jaar of langer. Leerlingen uit het ROC zijn na tien weken stage weer weg. We hebben liever dat leerlingen gedurende een langere periode voor ons werken. Het contact met Pro College is goed. We werken altijd met een vaste contactpersoon en als er iets is, hebben we snel gehoor. Maar calamiteiten hebben zich nooit voorgedaan.”

Aanmelden

Wij komen graag in contact met bedrijven die onze leerlingen een stage- of arbeidsplaats kunnen bieden. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Stuurt u dan een email naar kernteamwerk@procollege.nl. U kunt ook vrijblijvend een telefonische afspraak maken met een medewerker van het Kernteam Werk via telefoonnummer (024) 641 28 17 of mobiel via 06 11 86 88 55.