Individueel Ontwikkelingsperspectief Plan

Iedere leerling op Pro College heeft een Individueel Ontwikkelingsperspectief Plan (IOPP). Dat is een persoonlijk plan met leerdoelen en handelingsplannen dat we samen met de leerling opstellen. Zo ontstaat er voor iedere leerling een concrete leerroute.

Leerdoelen

In het IOPP formuleren we concrete leerdoelen. Die leerdoelen hebben te maken met kennis en sociale vaardigheden. De mentor stelt de leerdoelen op samen met de leerling en bespreekt ze tijdens de coachingsgesprekken. Elke leerling heeft per schooljaar minimaal vier van die gesprekken met de mentor. Ook de ouders/verzorgers van de leerling worden hierbij betrokken.

Een doel om de kennis te vergroten is bijvoorbeeld: “Ik leer hoe ik moet rekenen met geld. Daardoor snap ik in een winkel wat ik terugkrijg als ik betaal.” Een doel om de sociale vaardigheden te verbeteren is: “Ik leer goed te luisteren in de les, zodat ik weet wat de docent van mij verwacht.”

Handelingsplannen

Elk IOPP bevat ook handelingsplannen, die bedoeld zijn om leerdoelen binnen een bepaalde tijd te realiseren. Handelingsplannen zijn concrete, tijdsgebonden plannen van de leerdoelen, zoals: “In de komende zes weken leer ik digitaal klokkijken.” En: “Ik wil de komende zes weken beter leren samenwerken met anderen.” De mentor gaat samen met de leerling aan de slag om de handelingsplannen uit te voeren binnen de gewenste tijd.

Samen met de leerling

Bij Pro College vinden we het belangrijk dat onze leerlingen zelf kunnen verwoorden wat ze willen leren op onze school en waarom. Hoe duidelijker ze dit kunnen vertellen, hoe groter de motivatie is om het leerdoel te behalen. Aan het einde van elk schooljaar vult de leerling een zelfreflectieformulier in. Dit bespreekt de mentor vervolgens met de leerling, zodat hij inzicht krijgt in de ondersteuningsbehoeften van de leerling. Zo kunnen docenten de leerling optimaal begeleiden.