Missie en visie

Pro College begeleidt elke leerling naar werk en/of inkomen om zo een bestaan op te kunnen bouwen in onze samenleving. Ons onderwijs sluit optimaal aan op de arbeidsmarkt. We werken vanuit een professionele, veilige leeromgeving met goede docenten en eigentijdse schoolgebouwen.

Kernwaarden

Om onze leerlingen te begeleiden naar werk en/of inkomen, werken we vanuit zes kernwaarden: flexibiliteit, leren, ambitieus, trots en plezier, eigenaarschap en respect.

Onderwijsvisie met ambitie

We hebben een ambitieuze onderwijsvisie. We bieden onderwijs op maat en realiseren het maximale resultaat voor iedere leerling op zijn/haar eigen niveau. Voor de ene leerling betekent dat uitstroom naar werk, voor een andere leerling gaat het om uitstroom naar dagbesteding. Iedere leerling doorloopt een individueel leertraject. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. We zijn innovatief in het bedenken van goede oplossingen. Ons onderwijs is uitdagend, levensecht en stelt eisen aan onze medewerkers en leerlingen.

Bovengemiddeld goede praktijkschool

Pro College is volledig zelfstandig. Dat maakt ons uniek. We kunnen zelf ons beleid vormgeven en keuzes maken; een belangrijke meerwaarde voor onze leerlingen en organisatie. En het helpt ons om een bovengemiddeld goede praktijkschool te worden:

  • In tevredenheidsonderzoeken scoren we minimaal op het niveau van het landelijk gemiddelde.
  • In kwaliteitsonderzoeken van de onderwijsinspectie scoren onze scholen minimaal voldoende.
  • Onze leerlingen stromen uit met een maximaal resultaat.
  • We beschikken over een professionele onderwijsondersteuning.
  • Onze medewerkers en leerlingen zijn trots op onze scholen.