Missie en visie

Pro College begeleidt elke leerling naar werk, inkomen of een vervolgopleiding zodat die leerling een zelfstandig bestaan op kan gaan bouwen in onze samenleving. Ons onderwijs sluit optimaal aan op de arbeidsmarkt. We werken vanuit een professionele, veilige leeromgeving met goede docenten en eigentijdse schoolgebouwen.

Kernwaarden

Om onze leerlingen te begeleiden naar werk, inkomen of een vervolgopleiding, werken we vanuit zes kernwaarden: flexibiliteit, leren, ambitieus, trots en plezier, eigenaarschap en respect.

Onderwijsvisie met ambitie

We hebben een ambitieuze onderwijsvisie. We bieden onderwijs op maat en realiseren het maximale resultaat voor iedere leerling op zijn/haar eigen niveau. Voor de ene leerling betekent dat uitstroom naar werk, voor een andere leerling gaat het om uitstroom naar dagbesteding of naar een vervolgopleiding. Iedere leerling doorloopt een individueel leertraject. We denken in mogelijkheden, niet in beperkingen. We zijn innovatief in het bedenken van goede oplossingen. Ons onderwijs is uitdagend, levensecht en stelt eisen aan onze medewerkers en leerlingen.

Pro College is volledig zelfstandig. Dat maakt ons uniek. We kunnen zelf ons beleid vormgeven en keuzes maken; een belangrijke meerwaarde voor onze leerlingen en organisatie. Maar dat verplicht ons ook om een goede praktijkschool te zijn. Daarmee bedoelen we dat:

  • al onze scholen minimaal voldoende blijven scoren in de kwaliteitsonderzoeken van de onderwijsinspectie;
  • onze leerlingen hun talenten kunnen ontdekken en ontplooien;
  • onze leerlingen uitstromen met een voor hen maximaal resultaat;
  • we beschikken over een professionele ondersteuningsstructuur voor onze leerlingen en die optimaal benutten;
  • we ondersteuning en opleidingsroutes op maat bieden voor onze leerlingen;
  • we onze leerlingen een professionele leeromgeving bieden en dat kan zowel binnen als buiten onze schoolgebouwen zijn;
  • leerlingen en medewerkers trots zijn op de school.