Kernwaarden

Pro College werkt vanuit zes kernwaarden. Deze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen onze organisatie. Zij helpen ons het praktijkonderwijs optimaal in te richten en om een goede, veilige school te zijn voor iedereen.

Leren

Leren is de kern van onze organisatie. En dat doen we samen, van en met elkaar. We verwachten van onze medewerkers en leerlingen een positieve houding om zich te willen ontwikkelen. In de lessen werken we daarom met levensechte situaties.

Flexibiliteit

Onze omgeving verandert voortdurend. We hebben continu te maken met nieuwe ontwikkelingen, nieuwe mensen en nieuwe wetgeving. Daar spelen wij als organisatie, medewerkers en leerlingen op in.

Ambitieus

We willen het maximale uit onze leerlingen en medewerkers halen. Alle mogelijkheden en talenten benutten en altijd uitgaan van de mogelijkheden. Daarom stellen we eisen en doelen aan onszelf en aan onze leerlingen.

Respect

We werken altijd samen op basis van wederzijds respect. We erkennen en accepteren dat er verschillen zijn. We creëren een sfeer van openheid, vertrouwen en veiligheid waarin we elkaar kunnen aanspreken en aangesproken kunnen worden.

Trots en plezier

Wij werken en leren met veel humor en plezier. En we zijn trots op onze school. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers dat ook zijn. Maar we willen vooral dat ze trots zijn op zichzelf. En op wat ze doen en bereiken met elkaar.

Eigenaarschap

Onze medewerkers en leerlingen zijn betrokken bij hun eigen leerloopbaan en bij onze school. Ze zijn in staat om daarin zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.