Begeleiding

Als u kiest voor praktijkonderwijs bij Pro College, kiest u voor een intensieve en persoonlijke begeleiding van uw kind.

Mentor

Centraal in de begeleiding van iedere leerling staat de mentor. Dit is de eerste aanspreekpersoon voor de leerling zelf, voor ouders/verzorgers en docenten/begeleiders. De mentor stelt samen met de leerling een Individueel Ontwikkelingsperspectief Plan op; een plan met concrete leerdoelen en handelingsplannen van de leerling.

Kernteam en zorgteam

Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, bespreken we in het kernteam. In dit team zitten de docenten die werken met uw kind. Wanneer het kernteam niet de juiste ondersteuning en begeleiding kan bieden, schakelen we het interne zorgteam in. Onder leiding van de zorgcoördinator bespreken we met een aantal deskundigen, zoals een orthopedagoog en een school maatschappelijk werker, hoe voor uw kind ondersteuning op maat eruit moet zien.

Zorg Advies Team

Pro College kan ook besluiten extra advies te vragen bij het Zorg Advies Team (ZAT). Dit is een extern team van deskundigen, zoals MEE en Bureau Jeugdzorg. Als we een leerling in het ZAT bespreken, informeren we u daarover. Wanneer uw kind of gezin al hulp ontvangt van één van de instanties in het ZAT, zorgen we ervoor dat we de informatie en begeleiding op elkaar afstemmen. De mentor of zorgcoördinator bespreekt de adviezen vanuit het ZAT met u.