Leerling als stagiair

In leerjaar drie starten onze leerlingen met een oriënterende stage. In leerjaar vier en vijf lopen onze leerlingen twee of drie dagen per week stage bij verschillende werkgevers. Wij komen graag in contact met bedrijven die onze leerlingen een stageplek kunnen bieden.

Kernteam Werk

Pro College heeft haar eigen Kernteam Werk (KTW). Dit is een gespecialiseerd team waar leerlingen en werkgevers terecht kunnen voor stages en werk. Het KTW zorgt ervoor dat (oud)leerlingen een goede begeleiding krijgen op hun stage of werkplek. Het kernteam verzorgt ook trainingen en workshops voor leerlingen, docenten en werkgevers.

Stage binnen gekozen sector

Onze leerlingen kiezen in de bovenbouw een sector: Techniek, Groen, Facilitair of Economie. Eén dag in de week volgen ze praktijklessen binnen die sector. Daarnaast volgen ze stages die aansluiten bij de gekozen sector. Tijdens de stages ontwikkelen de leerlingen arbeidscompetenties die nodig zijn om uit te stromen naar werk.

Stage en afspraken

We hebben een aantal richtlijnen en afspraken met betrekking tot de stages van onze leerlingen:

  • Een stageperiode duurt doorgaans een half jaar. In overleg kunnen we dit verlengen of voortijdig beëindigen. U kunt er ook voor kiezen om de leerling bij goed functioneren een arbeidscontract aan te bieden.
  • Vanuit Pro College wordt de leerling begeleid door een trajectcoach. Voor u als werkgever is die de contactpersoon namens de school.
  • Binnen uw bedrijf krijgt onze leerling een vaste begeleider, aangewezen door u.
  • Voorafgaand aan de stage ondertekenen de leerling, de ouders/verzorgers (< 18 jaar), onze school en uw bedrijf een stageovereenkomst.
  • In overleg met u bezoekt de trajectcoach de leerling regelmatig tijdens de stageperiode.

Stageklapper

Elke stagiair heeft een stageklapper waarin zijn/haar ontwikkeling tot uiting komt. Wekelijks tekenen de begeleider, de leerling en de trajectcoach deze klapper af. Vervolgens neemt de trajectcoach deze klapper door met de leerling. In overleg met de begeleider stellen ze samen vast aan welk ontwikkelpunt de leerling de komende week gaat werken.

Ervaringen van bedrijven

Zorggroep Maas & Waal – Myrna Vrolijks:
“We werken hier veel met stagiaires van Pro College. Ze doen van alles: eten serveren, ondersteuning van activiteiten en begeleiding. Er valt wel eens iemand af, maar over het algemeen zijn het enthousiaste, hardwerkende leerlingen die het werk goed aankunnen.”

Van der Valk – Gerrit-Jan van Toren:
“Stagiaires van Pro College hebben iets meer begeleiding nodig dan stagiaires uit het ROC en MBO. Maar daar staat tegenover dat leerlingen uit het praktijkonderwijs over het algemeen meer waardering uitspreken naar ons toe. Ze zijn positiever ingesteld. Met tachtig procent van de stagiaires die wij uit het praktijkonderwijs binnenkrijgen, gaat het goed. Sommigen bieden we een leerlingencontract aan: een interne opleiding op ROC-niveau, in een aangepast tempo.”

Aanmelden

Wij komen graag in contact met bedrijven die onze leerlingen een stage- of arbeidsplaats kunnen bieden. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Stuurt u dan een email naar kernteamwerk@procollege.nl. U kunt ook vrijblijvend een telefonische afspraak maken met een medewerker van het Kernteam Werk via telefoonnummer (024) 641 28 17 of mobiel via 06 11 86 88 55.