Werkgevers

Bij Pro College focussen we op werk. Onze leerlingen doen veel praktijkervaring op. Tijdens de lessen op school en tijdens stages in de bovenbouw. Na de schoolperiode zorgen we ervoor dat al onze leerlingen succesvol uitstromen naar werk. Om ze optimaal te ondersteunen en te begeleiden, hebben we veel contact met bedrijven in onze omgeving. En we hebben ons eigen Kernteam Werk: een team dat zich bezighoudt met stages, vacatures, werkgeverscontacten, uitstroom naar werk en het behouden van werk.

Aanmelden

Wij komen graag in contact met bedrijven die onze leerlingen een stage- of arbeidsplaats kunnen bieden. Wilt u uw bedrijf aanmelden? Stuurt u dan een email naar kernteamwerk@procollege.nl. U kunt ook vrijblijvend een telefonische afspraak maken met een medewerker van het Kernteam Werk via telefoonnummer (024) 641 28 17 of mobiel via 06 11 86 88 55.