Schoolregels

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen met plezier naar school gaat, hebben we bij Pro College een aantal algemene schoolregels opgesteld. Dat zijn regels waaraan alle leerlingen zich moeten houden. De belangrijkste regel is: we hebben respect voor elkaar en onze omgeving.

Gedragscode

Omdat we respect hebben voor elkaar en voor onze omgeving, horen onze leerlingen zich aan de volgende afspraken te houden:

 • Aardig zijn voor elkaar
  De leerlingen maken geen ruzie, pesten niet en pakken geen spullen van elkaar.
 • Problemen uitpraten
  Als de leerlingen dat zelf niet lukt, vragen ze aan docenten om te helpen.
 • Wel bij elkaar zitten, maar niet aan elkaar zitten
  De leerlingen stoeien niet en raken elkaar niet ongewenst aan.
 • Niet stoer doen
  De leerlingen gebruiken geen grof taalgebruik en geen lelijke woorden.
 • Werken in een goede sfeer
  De leerlingen schreeuwen niet, zijn rustig in de gebouwen en in de les.
 • Houden aan afspraken
  De leerlingen nemen hun spullen mee naar de les en zijn altijd op tijd in de les.
 • Denken aan de omgeving
  De leerlingen maken geen rommel in de gebouwen, maken niets stuk en beschadigen niets.

Schoolcontract

Naast de gedragscode werken wij met een schoolcontract. Daarin staan afspraken waaraan alle leerlingen, ouders/verzorgers en de school zich moeten houden. Deze afspraken vertegenwoordigen onze waarden en normen. Daarnaast zorgen ze voor rust, orde en regelmaat voor de leerlingen.

Medicijnen op school

Gebruikt uw zoon of dochter medicijnen? Dan moet u als ouder of verzorger hier zelf goed op letten samen met uw kind. Maak bijvoorbeeld goede afspraken met uw kind over het tijdstip van inname. De school en de mentor hebben geen rol in het verstrekken van medicijnen.