Schoolkosten

De overheid vergoedt het grootste deel van de kosten van het praktijkonderwijs. Daar krijgen wij als school een bijdrage voor. Daarnaast maken wij extra, persoonsgebonden kosten, bijvoorbeeld voor werkkleding en activiteiten. Daarvoor vragen we u als ouders/verzorgers een bijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor onze leerlingen organiseren wij tijdens het schooljaar diverse extra activiteiten, zoals sportdagen, vieringen, schoolreisjes en excursies. Helaas worden de kosten die de school daarvoor maakt niet door de overheid vergoed. Omdat deze activiteiten belangrijk zijn voor onze leerlingen betalen ouders/verzorgers jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar informeren we u over de hoogte van de bijdrage.

Tegemoetkoming studiekosten

Leerlingen ontvangen vóór het begin van het schooljaar een lijst met schoolbenodigdheden.
Boeken die ze nodig hebben in de les schaffen we als school aan. U hoeft hieraan niet bij te dragen. Veilige werkkleding bestellen we ook als school, maar deze werkkleding vergoeden wij niet en dienen ouders zelf te betalen. Afhankelijk van uw inkomen kunt in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. Dit budget dient als tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over het kindgebonden budget leest u op www.toeslagen.nl

Stichting Leergeld Nijmegen

Voor steeds meer ouders is het financieel niet haalbaar om hun kinderen mee te laten doen aan buitenschoolse sport of culturele activiteiten. Ook schoolkosten, zoals de ouderbijdrage en schoolreizen, zijn soms niet op te brengen. Voor deze gezinnen kan Stichting Leergeld Nijmegen ondersteuning bieden zodat ook deze kinderen gewoon kunnen meedoen. Zij helpen kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar die in Nijmegen wonen en van wie de ouders een laag inkomen hebben.

Indien u wilt weten of uw gezin in aanmerking komt, meld u dan aan als cliënt. Na een huisbezoek beoordeelt Stichting Leergeld Nijmegen of zij de ouderbijdrage en de rekeningen voor sport en cultuur voor u gaan betalen.

U kunt Leergeld Nijmegen bereiken via 024-3237644 op ma, wo, vr van 10.00-12.00 uur
info@stichtingleergeldnijmegen.nl
www.leergeldnijmegen.nl