Medezeggenschap

Wanneer u als ouder/verzorger wat extra’s wilt doen voor onze school, kunt u zich kandidaat stellen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Pro College.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is een soort ondernemingsraad, waarin ouders/verzorgers en personeelsleden van Pro College zitting hebben. De GMR houdt zich bezig met het beleid van de school, zoals:

  • het vaststellen van het schoolplan;
  • het adviseren over de lestijd en het lesrooster;
  • het meebeslissen over de inhoud van de schoolgids;
  • het meedenken over samenwerking met andere scholen.

De GMR heeft adviesrecht of instemmingsrecht over veel zaken die de school aangaan. De raad bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders, waarvoor elke drie jaar verkiezingen zijn. Vier keer per jaar schooljaar komen de leden van de raad bijeen voor een vergadering.

Even voorstellen

Personeelsgeleding:
L. Wesseldijk (voorzitter)
M. van Nuland (secretaris)
J. Janssen
D. Prins

Oudergeleding:
M. de Jonge
N. van Zuidam
W. Soetekouw
A. Hermsen

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Pro College? Of wilt u zich kandidaat stellen? Neem dan contact op met Lotte Wesseldijk, telefonisch via (024) 221 02 21 of per e-mail: lotte.wesseldijk@procollege.nl