Organisatie

Het team van Pro College Nijmegen bestaat uit enthousiaste en betrokken medewerkers die vaak bewust hebben gekozen voor het praktijkonderwijs. Hieronder vindt u meer informatie over onze organisatie en onze medewerkers.

Bestuur

Pro College heeft vier praktijkscholen in Boxmeer, Bemmel, Wijchen en Nijmegen. Dhr. Eric Bouwens is de bestuurder van Pro College. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van Pro College en moet daarover verantwoording afleggen aan De Raad van Toezicht.

Directie

De scholen hebben een eigen directeur, die verantwoordelijk is voor het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken. De directeur van Pro College Nijmegen is dhr. Paul Verbraak.

Teamleider

Elke school werkt met een of meerdere teams, onder leiding van een teamleider. Wij zijn als team samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen.
De teamleiders van Pro College Nijmegen zijn mevr. Mareen van Eck en mevr. Petra van Amstel

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator bekijkt hoe eventuele extra begeleiding van leerlingen eruit moet zien. Op Pro College Nijmegen zijn mevr. Malinda de Bruin en mevr. Cherifa Hendriks de zorgcoördinatoren.

Docenten

Onze docenten geven theorie- en praktijklessen. Daarnaast ondersteunen zij de leerlingen bij stages en stageopdrachten. Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van onze docenten.

Onderwijs ondersteunend personeel

Diverse medewerkers zorgen ervoor dat we ons onderwijs goed kunnen verzorgen:

  • Conciërges: Jan Peters, Danny Fukkink en Marc van Cleef
  • Administratief medewerkers: Annie Verwaaijen en Annie Reijers
  • Schoolmaatschappelijk medewerkster: Greet Visée
  • Orthopedagogen: Anke van Loon & Gwen Schouten

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon

Voor klachten en/of vragen verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de docent, mentor, teamleider of de schoolleiding. In iedere organisatie waar mensen samen komen, samen werken en communiceren kan het gebeuren dat er een meningsverschil of een probleem ontstaat. Het is dan in eerste instantie een goede zaak als de betrokkenen, indien mogelijk, met elkaar in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer een probleem, ongenoegen of meningsverschil niet meer in onderling overleg in een gesprek is op te lossen kan het nodig zijn om een formele procedure te volgen door middel van het indienen van een klacht. In onze klachtenregeling is vastgelegd hoe Pro College omgaat met klachten. Belangrijke contactgegevens:
Interne vertrouwenspersonen
Mevrouw Greet Visée  Greet.Visee@procollege.nl   06 – 13 212 218
Mevrouw Sanne van Moorsel  sanne.vanmoorsel@procollege.nl  06 – 36 261 378

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Jacqueline Pulles   j.pulles@bezemerschubad.nl  088 – 14 40 200

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie  0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)