Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor praktijkonderwijs bij Pro College? Op deze pagina vindt u informatie over de aanmelding en toelating.

Aanmelding en toelating

U kunt uw kind aanmelden op een van onze scholen.

Onze toelatingscommissie beoordeelt of de aanmelding volledig is en of uw kind aan onze toelatingscriteria voldoet. De commissie kan besluiten leerlingen niet toe te laten:

  • als ouders/verzorgers de doelstellingen van de school niet respecteren;
  • als toelating de rust en veiligheid op de school ernstig dreigt te verstoren (gedragsproblematiek);
  • als de verzorging en/of behandeling van de leerling zoveel tijd en energie vraagt dat het onderwijs niet tot z’n recht komt;
  • als er verstoring dreigt van het leerproces van andere leerlingen.

Toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (TLV Pro)

Als uw aanmelding volledig is en ook aan onze toelatingscriteria voldoet, sturen wij met uw toestemming het dossier van uw kind naar Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) van het samenwerkingsverband passend onderwijs. Voor het toelaten van een leerling op een van onze scholen hebben wij namelijk een TLV Pro nodig van de CTO. De CTO is een commissie van onafhankelijke deskundigen die beoordeelt of de leerling toelaatbaar is voor het praktijkonderwijs. Daarbij kijkt de commissie naar de intelligentie en het leerniveau van uw kind. Nadat de CTO een beschikking heeft gegeven, sturen wij een kopie daarvan naar u. Vanaf dat moment is uw kind officieel toelaatbaar op een van onze scholen.

Aanmeldingsformulier

Om uw kind aan te melden voor Pro College, kunt u telefonisch of per email contact opnemen met de administratie van een van onze scholen.

U kunt ook het aanmeldingsformulier van de betreffende school invullen en opsturen:
Aanmeldingsformulier