Disclaimer

Organisatie en medewerkers van Pro College verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers, fotograaf en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming van Pro College.

©2015