5 september 2020

Vacature lid raad van toezicht

Vanwege het einde van de zittingstermijn van één van de leden is de raad van toezicht van Pro College op zoek naar een nieuw lid. Uitgebreide informatie over deze vacature staat in het profiel lid raad van toezicht. Wij ontvangen uw reactie graag vóór woensdag 23 september aanstaande.  Bureau ‘Voor het Onderwijs’ ondersteunt Pro College regio Nijmegen in deze procedure.

PRO-16150-adv-RaadvToezicht-130x96-KRANT