Gedragsverwachtingen

Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen met plezier naar school gaat, werken we bij Pro College volgens PBS. Positive Behaviour Support.

We werken op het Pro College met gedragsverwachtingen. Wilt u onze gedragsverwachtingen nalezen dan kan u dit via deze link.

Medicijnen op school

Gebruikt uw zoon of dochter medicijnen? Dan moet u als ouder of verzorger hier zelf goed op letten samen met uw kind. Maak bijvoorbeeld goede afspraken met uw kind over het tijdstip van inname. De school en de mentor hebben geen rol in het verstrekken van medicijnen.