Organisatie

Het team van Pro College Boxmeer bestaat uit enthousiaste en betrokken medewerkers die vaak bewust hebben gekozen voor het praktijkonderwijs. Hieronder vindt u meer informatie over onze organisatie en onze medewerkers.

Bestuur

Pro College heeft vier praktijkscholen in Boxmeer, Bemmel, Wijchen en Nijmegen. Dhr. Eric Bouwens is de bestuurder van Pro College. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van Pro College en moet daarover verantwoording afleggen aan De Raad van Toezicht.

Directie

We hebben 2 directeuren die verantwoordelijk zijn voor het beleid van de 4 locaties van het Pro College. De directeur van Pro College Boxmeer en Pro College Nijmegen is dhr. Paul Verbraak. Paul.Verbraak@procollege.nl

Teamleider

Op alle scholen werken we een teamleider. De teamleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De teamleider van Pro College Boxmeer is Angelien van den Berg. Angelien.vandenBerg@procollege.nl

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator bekijkt hoe eventuele extra begeleiding van leerlingen eruit moet zien. Op Pro College Boxmeer is Mieke Suarez de zorgcoördinator. Mieke.Suarez@procollege.nl

Docenten

Onze docenten geven theorie- en praktijklessen. Daarnaast ondersteunen zij de leerlingen bij stages en stageopdrachten. Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van onze docenten.

Onderwijs ondersteunend personeel

Diverse medewerkers zorgen ervoor dat we ons onderwijs goed kunnen verzorgen:

  • Conciërge: Pierre Aerdts Pierre.Aerdts@procollege.nl
  • Assistent conciërge: Roy Lichteveld Roy.Lichteveld@procollege.nl
  • Administratief medewerker: Ingrid de Winter Ingrid.deWinter@procollege.nl
  • Schoolmaatschappelijk medewerkster: Nancy van de Rijdt Nancy.vandeRijdt@procollege.nl
  • Orthopedagoge: Vera van Schijndel   Vera.vanSchijndel@procollege.nl
  • Roostermaker: Patricia Vervoort Patricia.Vervoort@procollege.nl

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon

Voor klachten en/of vragen verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de docent, mentor, of de schoolleiding. In iedere organisatie waar mensen samen komen, samen werken en communiceren kan het gebeuren dat er een meningsverschil of een probleem ontstaat. Het is dan in eerste instantie een goede zaak als de betrokkenen, indien mogelijk, met elkaar in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer een probleem, ongenoegen of meningsverschil niet meer in onderling overleg in een gesprek is op te lossen kan het nodig zijn om een formele procedure te volgen door middel van het indienen van een klacht. In onze klachtenregeling is vastgelegd hoe Pro College omgaat met klachten.

Belangrijke contactgegevens:

Interne vertrouwenspersonen
Mevrouw Nancy van de Rijdt – Hafmans                                    Nancy.vandeRijdt@procollege.nl   06 – 36 261 378
Mevrouw Greet Visée                                                                               Greet.Visee@procollege.nl   06 – 13 212 218

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Jacqueline Pulles                                                                     j.pulles@bezemerschubad.nl  088 – 14 40 200

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie  0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)