12 maart 2020

Wijziging oudergesprekken in verband met coronavirus.

Zoals bekend heeft het coronavirus eind februari ook ons land bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarom hebben we het besluit genomen om de optionele IOPP gesprekken voor de tweede periode niet mondeling maar telefonisch te doen. Dit betekent dat de mentor u belt op de afgesproken tijd waarop het IOPP gesprek gepland staat. Zorg dat u op dat moment telefonisch bereikbaar bent.

Indien dit gesprek niet toereikend is, kunt u dit aangeven en alsnog een afspraak maken in overleg met de mentor. Wij vragen ouder(s)/verzorger(s) hieraan mee te werken. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen

 

Schermafbeelding 2020-03-02 om 15.55.41