19 augustus 2019

Gelukkig nieuw schooljaar!

We gaan weer beginnen! Schooljaar 2019- 2020. We gaan er een fantastisch jaar van maken met z’n allen.

Het schooljaar start voor alle leerlingen op woensdag 21 augustus 2019 om 8:25 uur.
We starten met z’n allen in de aula. Na een woordje van mevrouw van der Berg gaan we per klas naar een lokaal. We bespreken allerlei regel dingen en gaan we om 12 uur weer naar huis.
Op vrijdag 23 augustus hebben we een introductiedag met als afsluiting een BBQ.Op maandag 27 augustus beginnen de reguliere lessen voor alle klassen om 8.25 uur.

Belangrijke informatie voor u als ouder:

Op dinsdag 3 september is er een algemene ouderavond voor de ouders van klas 2 t/m 5.

Denkt u eraan dat uw zoon/dochter op woensdag 21 augustus € 15, – voor de huur van het kluisje meeneemt en inlevert bij de mentor.De correspondentie zal ook dit jaar via de mail plaatsvinden. Mocht uw  gegevens gewijzigd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de mentor of de administratie doorgeven.

Wij zijn een rookvrije school. Dit houdt in dat er in en rond om de school niet gerookt mag worden. Ook de scholen naast ons zijn rookvrij scholen. Ook hier mag niet voor het gebouw gerookt worden. Roken is toegestaan zodra u de scholen niet meer kan zien. Dat betekend dat er pas gerookt kan worden bij het treinstation.

Mocht u een vraag hebben aan school met betrekking tot medicijngebruik, dan dient u hierover contact op te nemen met de teamleider, mevrouw van der Berg.

In verband met de nieuwe wet op de privacy heeft u een informatie- en toestemmingsformulier opgestuurd gekregen. Wij verzoeken u dit formulier uiterlijk 23 augustus weer in te leveren.

Mocht u andere vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.

terug naar school