Nieuwe leerlingen

Als leerling verdien je onderwijs dat past bij jouw kwaliteiten. Ben jij sterk in de praktijk? Dan past het onderwijs van Pro College misschien bij jou! Bij Pro College verzorgen wij praktijkonderwijs dat speciaal is ingericht voor leerlingen die goed zijn in praktijkvakken. We zorgen voor een veilige en vertrouwde omgeving, waarin je jezelf met leren en werken helemaal kunt ontwikkelen. Onze leerlingen waarderen de persoonlijke aandacht en de kleinschaligheid van onze scholen. Lees over de ervaringen van onze leerlingen met Pro College.

Meeloopdag

Elk jaar is er voor leerlingen die mogelijk een praktijkonderwijs advies krijgen een meeloopdag. Op deze dag ervaren leerlingen hoe een lesdag in het praktijkonderwijs eruit ziet. Aanmelden voor deze dag kan via de eigen groepsleerkracht of via Angelien.vandenberg@procollege.nl

Informatie over de indeling van deze dag ontvangt u van ons een week van tevoren.

Informatieavond

Ook hebben we voor directie, intern begeleiders, leerkrachten van groep 8 en ouders van leerlingen die een (voorlopig) praktijkonderwijs advies krijgen een informatieavond. Over deze avond ontvangt u een mailing. Voor vragen kan u terecht bij Angelien.vandenberg@procollege.nl

Open avond

Natuurlijk is er een open avond op de locatie Pro College Boxmeer.

Kennismakingsdag

Dit is voor leerlingen die zich hebben aangemeld op Pro College. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging van de school. Op deze dag maken leerlingen kennis met hun nieuwe klasgenoten en mentor. Diezelfde middag is er voor ouders/verzorgers ook een informatiebijeenkomst op school.

Aanmelden bij Pro College

Je kunt je altijd bij één van onze vier scholen aanmelden. Daarvoor heb je wel een toelaatbaarheidsverklaring (TLV Pro) nodig van de Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Meer informatie over onze school

Wil je meer weten over onze school, ons onderwijs en het lesprogramma? Neem een kijkje in onze Pro College Schoolgids.