Onderwijsprogramma

Het onderwijs van Pro College is kleinschalig georganiseerd en elke leerling krijgt intensieve, persoonlijke begeleiding. De mentor noteert alle vorderingen van de leerling in het leerlingvolgsysteem. Zo krijgen we inzicht in de specifieke leervragen van elke leerling. Op basis daarvan stellen we voor iedere leerling een Individueel Ontwikkelingsperspectief Plan op. Vanaf het eerste jaar leren de leerlingen zoveel mogelijk vanuit de praktijk.

Onderbouw

Bij Pro College maken we een onderscheid in onderbouw en bovenbouw. De eerste twee jaren vormen de onderbouw. Leerlingen krijgen hier een breed pakket aan theorie- en praktijkvakken, zodat ze ontdekken waar hun eigen voorkeuren, mogelijkheden en talenten liggen:

Theorievakken

 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Cultuur en Maatschappij
 • ICT
 • Mens en Omgeving

Praktijkvakken

 • Koken en serveren
 • Groen
 • Metaalbewerking
 • Houtbewerking
 • Zorg en Welzijn
 • Schoonmaken
 • Techniek
 • Voorbereiding op Individuele Stage

Vanaf het allereerste begin besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op de stage en aan de ontwikkeling van competenties die de leerling nodig heeft. We begeleiden iedere leerling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Bovenbouw

In de bovenbouw (het derde, vierde en vijfde jaar) kiezen leerlingen aan het einde van het derde jaar één van de praktijkopleidingen van Pro College. In die richting behalen ze een certificaat of diploma. Elke school van Pro College biedt een aantal praktijkopleidingen. Het kan zijn dat een leerling daarom in de bovenbouw voor de praktijkvakken naar een andere locatie gaat. Daarnaast lopen bovenbouwleerlingen vanaf het vierde jaar twee of drie dagen per week stage. In het vijfde jaar ligt de focus op uitstroom naar werk.

Leerlingen kunnen in de bovenbouw kiezen voor een praktijkopleiding in een van de vier sectoren:

 • Sector Techniek:
  • Assistent houtbewerker & Machinaal houtbewerker
  • Bouwtechniek
  • Metaaltechniek
  • Automake-up
 • Sector Groen
 • Sector Facilitair
 • Sector Economie
  • Detailhandel
  • Horeca
  • Logistiek
 • Extra opleiding: Heftruckchauffeur

Meer informatie over deze opleidingen leest u in onze opleidingengids.

Stage

Stage is de beste manier om leerlingen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Vanaf het eerste jaar krijgen leerlingen daarom het vak Voorbereiding op Individuele Stage (VOIS). Bij dit vak voeren de leerlingen opdrachten uit om arbeidscompetenties te ontwikkelen, zowel individueel als in groepjes. Daarnaast organiseert Pro College allerlei activiteiten, zoals bedrijvenbezoeken en banenmarkten, om de leerlingen goed voor te bereiden op de stage die ze tijdens het vierde en vijfde jaar lopen. Tijdens die stage werken ze twee of drie dagen in de week bij een bedrijf, winkel of instelling. De leerlingen doen werkervaring op en leren zelfstandig te worden.