Verlof en ziekmelden

Bij Pro College Bemmel vinden we een goede samenwerking tussen school en ouders zeer belangrijk. Goede afspraken vormen de basis van een goede samenwerking. Daarom hebben we op deze pagina een aantal praktische zaken op een rij gezet.

Verlof en verzuim

De vakanties op Pro College Bemmel zijn gelijk aan die van alle andere scholen van het voortgezet onderwijs in de regio Nijmegen. Voor extra vakanties of vervroegd afreizen naar de vakantiebestemming kunnen wij geen verlof geven. Dit zijn voor de wet namelijk geen ‘bijzondere redenen’. Slechts voor bijzondere omstandigheden mogen wij toestemming geven voor schoolverzuim, zoals een sterfgeval in de naaste familie, ernstige ziekte van ouders of een huwelijksfeest van naaste familieleden. Hiervoor dient u als ouders/verzorgers schriftelijk verlof aan te vragen bij schooldirecteur Mevr. Nicolette Di Giulio.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim.

Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.

Verzuimprotocol

Pro College Bemmel werkt samen met Bureau Leerplicht van de gemeente om ongeoorloofd verzuim en spijbelen tegen te gaan. In de regio Nijmegen is daarvoor een Regionaal Verzuimprotocol opgesteld. Alle scholen voor voortgezet onderwijs en de afdelingen Leerplicht van de gemeenten dienen zich daaraan te houden.

Ziekmelden

Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar school kan komen. Geef dit vóór 8.30 uur door aan de school, via ons telefoonnummer (0481) 453 884. Wanneer uw kind stage loopt, informeer dan ook het stagebedrijf. Is uw kind weer hersteld? Laat dit dan ook even aan ons weten.