Schoolkosten

De overheid vergoedt het grootste deel van de kosten van het praktijkonderwijs. Daar krijgen wij als school een bijdrage voor. Daarnaast maken wij extra, persoonsgebonden kosten, bijvoorbeeld voor werkkleding en activiteiten. Daarvoor vragen we u als ouders/verzorgers een bijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Voor onze leerlingen organiseren wij tijdens het schooljaar diverse extra activiteiten, zoals sportdagen, vieringen, schoolreisjes en excursies. Helaas worden de kosten die de school daarvoor maakt niet door de overheid vergoed. Omdat deze activiteiten belangrijk zijn voor onze leerlingen betalen ouders/verzorgers jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het begin van elk schooljaar informeren we u over de hoogte van de bijdrage.

Tegemoetkoming studiekosten

Leerlingen ontvangen vóór het begin van het schooljaar een lijst met schoolbenodigdheden.
Boeken die ze nodig hebben in de les schaffen we als school aan. U hoeft hieraan niet bij te dragen. Veilige werkkleding bestellen we ook als school, maar deze werkkleding vergoeden wij niet en dienen ouders zelf te betalen. Afhankelijk van uw inkomen kunt in aanmerking komen voor een kindgebonden budget. Dit budget dient als tegemoetkoming in de studiekosten. Meer informatie over het kindgebonden budget leest u op www.toeslagen.nl

Financiële ondersteuning

Stichting Leergeld Oost Betuwe is er voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar, die in Lingewaard of Over Betuwe wonen en waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een laag inkomen hebben.
Voor hulp bij het betalen van activiteiten zoals sport en dansles, maar ook de bijdrage die de school vraagt voor laptop, activiteiten en schoolreizen. Wilt u weten of uw gezin recht heeft op hulp van Stichting Leergeld?

Kijk dan gerust op onze website www.leergeld.nl/oostbetuwe.