Organisatie

Het team van Pro College Bemmel bestaat uit enthousiaste en betrokken medewerkers die vaak bewust hebben gekozen voor het praktijkonderwijs. Hieronder vindt u meer informatie over onze organisatie en onze medewerkers.

Bestuur

Pro College heeft vier praktijkscholen in Boxmeer, Bemmel, Wijchen en in Nijmegen. Dhr. Eric Bouwens is de bestuurder van Pro College. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van Pro College en moet daarover verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht.

Directie

De scholen hebben een eigen directeur, die verantwoordelijk is voor het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken. De directeur van Pro College Bemmel is Mevr. Nicolette Di Giulio.

Teamleider

Op alle scholen werken we met kernteams. Een kernteam is een groep van vijf tot tien docenten die verantwoordelijk is voor het onderwijs aan en de zorg voor de leerlingen van een aantal klassen. Elk kernteam heeft een eigen teamleider. De teamleider van Pro College Bemmel is Mevr. Susan Timmer.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator bekijkt hoe eventuele extra begeleiding van leerlingen eruit moet zien. Op Pro College Bemmel is Mevr. Janet Mensink de zorgcoördinator.

Docenten

Onze docenten geven theorie- en praktijklessen. Hieronder vindt u de namen en contactgegevens van onze docenten.

Daarnaast volgen onze tracjectcoaches de leerlingen op hun stages en ondersteunen ze bij stageopdrachten.

Onderwijs ondersteunend personeel

Diverse medewerkers zorgen ervoor dat we ons onderwijs goed kunnen verzorgen:

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon

Voor klachten en/of vragen verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de docent, mentor, kernteamcoördinator of de schoolleiding. In iedere organisatie waar mensen samen komen, samen werken en communiceren kan het gebeuren dat er een meningsverschil of een probleem ontstaat. Het is dan in eerste instantie een goede zaak als de betrokkenen, indien mogelijk, met elkaar in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer een probleem, ongenoegen of meningsverschil niet meer in onderling overleg in een gesprek is op te lossen kan het nodig zijn om een formele procedure te volgen door middel van het indienen van een klacht. In onze klachtenregeling is vastgelegd hoe Pro College omgaat met klachten. Belangrijke contactgegevens:
Interne vertrouwenspersonen
Mevrouw Greet Visée  Greet.Visee@procollege.nl   06 – 13 212 218
Mevrouw Nancy van de Rijdt – Hafmans  Nancy.vandeRijdt@procollege.nl   06 – 22 460 309

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Jacqueline Pulles   j.pulles@bezemerschubad.nl  088 – 14 40 200

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie  0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)