29 augustus 2020

Start nieuwe schooljaar

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

De afgelopen weken zijn we achter de schermen al druk bezig geweest met de nodige voorbereidingen voor een fijne en veilige start van het schooljaar. Inmiddels zitten de eerste schooldagen er weer op en wij zijn blij dat we de leerlingen weer op school mochten ontvangen.

Hierbij willen wij u informeren over de actuele situatie met oog op corona. Binnen de school doen wij onze uiterste best om de kans op besmettingen te voorkomen: de veiligheid van personeel en leerlingen heeft onze hoogste prioriteit.

Conform de richtlijnen is er speciale aandacht besteed aan de ventilatie van onze schoolgebouwen. Hierbij is er nauw overleg geweest met externe deskundigen en de betrokken installateurs. Daar waar aanpassingen noodzakelijk waren, zijn deze uitgevoerd.

Belangrijke gedragsregels i.v.m. corona
Alle leerlingen krijgen na de zomervakantie weer fysiek les op onze scholen. Ook gaan alle leerlingen, waar dat voor van toepassing is, weer op stage. De gedragsregels zoals we die al eerder met u hebben gedeeld blijven gelden. We vragen u om deze serieus te nemen en zo nodig ook met uw zoon/dochter te bespreken. Alleen als we het sámen doen, houden we het voor elkaar veilig!

De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht.

 • Blijf thuis bij milde klachten en laat je testen. (HEEL BELANGRIJK!)
 • Was vaak je handen met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Schud geen handen.

Op school gelden daarnaast nog een aantal specifieke regels:

 • Leerlingen hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Leerlingen moeten 1,5 meter afstand houden tot personeel.
 • Personeel dient onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Leerlingen pauzeren zoveel als mogelijk buiten, daarvoor worden tenten/overkappingen geregeld.
 • Leerlingen blijven onder schooltijd op het schoolterrein.
 • Lesruimtes worden tijdens en na gebruik zo veel mogelijk geventileerd.
 • De schoolmaatschappelijk werkers kunnen weer op huisbezoek. Bij het maken van de afspraak zullen zij uiteraard checken of er sprake is van (milde) klachten binnen het gezin. Tijdens het huisbezoek moeten alle richtlijnen gevolgd worden (handen wassen, desinfecteren, 1,5 meter afstand).

Om ons en anderen te herinneren aan de regels zijn er in de schoolgebouwen banners, stickers en  desinfectiezuilen te vinden. Alle maatregelen kunnen uiteraard op basis van veranderende inzichten, ervaringen en/of regionale en/of landelijke voorschriften aangepast worden.

 Praktijklessen en noodsituaties
De praktijklessen zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs (net zoals overigens in het vmbo en vso). Met name in de praktijklessen is het houden van 1,5 meter afstand tussen leerling en medewerker niet altijd mogelijk vanwege veiligheid en/of instructie. Hier geldt dus dat leerlingen en medewerkers zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden. Dit is een – door het RIVM toegestane – afwijking van de landelijke maatregelen.

Mondkapjes en gezichtsmaskers
We hanteren geen verplichting tot het dragen van mondkapjes in onze scholen. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij het houden van voldoende afstand tussen leerlingen en personeel lastig zal zijn. Dat kan zowel in als buiten de les zijn. Het personeel kan naar eigen inzicht en behoefte in deze situaties gebruik maken van mondkapjes en gezichtsmaskers (spatmaskers). Gezichtsmaskers zijn transparant en hebben als voordeel dat het gezicht zichtbaar blijft. Die beschermingsmiddelen zullen wij vanuit de organisatie beschikbaar stellen.

 Vakantie naar ‘oranje’ of ‘rode landen’
Is een leerling onlangs naar een ‘oranje’ of ‘rood’ land op vakantie geweest en is er een quarantaineverplichting op van toepassing dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de mentor. Wij bekijken dan samen op welke manier het onderwijs thuis kan worden geregeld.

Ouderavonden
De richtlijn blijft dat er zo min mogelijk ouders in de school mogen komen. We zullen daarom het contact met ouders zoveel mogelijk telefonisch of per mail laten lopen. Alleen in noodzakelijke gevallen worden ouders op school ontvangen. We hebben daarom besloten dat de ouderavonden voor klas 2 t/m 5 niet op school plaatsvinden, maar via Teams (Office 365) zullen gaan. Meer uitleg en een uitnodiging hiervoor volgt zo spoedig mogelijk. De ouders van klas 1 ontvangen we wel op school. Ook hiervoor volgt nog een aparte uitnodiging.

Schermafbeelding 2020-08-29 om 08.55.07