Organisatie

Pro College bestaat uit enthousiaste en betrokken medewerkers die bewust hebben gekozen voor het praktijkonderwijs. We hebben toezicht, bestuur en uitvoering duidelijk van elkaar gescheiden. Zo krijgt iedere medewerker de ruimte en verantwoordelijkheid om te doen waar hij goed in is.

Organogram

Naam rechtspersoon:  Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen (RSIN: 808089237)

Sinds 1 augustus 2013 gebruiken we in onze communicatie de naam Pro College.

Onder de Stichting ressorterende scholen: Pro College Bemmel (Brinnummer 26 JR 01), Pro College Boxmeer (Brinnummer 30 MM), Pro College Nijmegen (Brinnummer 26 JR), Pro College Wijchen (Brinnummer 26 KY).

De organisatie van Pro College ziet er als volgt uit:

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert en adviseert het bestuur. De raad bestaat uit een voorzitter en vier leden. U kunt de Raad van Toezicht bereiken via het bestuurssecretariaat.

Bestuur

Eric Bouwens is bestuurder van Pro College. Hij is eindverantwoordelijk voor de organisatie van Pro College.

Schooldirecteuren

De dagelijkse leiding van de scholen is in handen van twee schooldirecteuren. Nicolette Di Giulio is verantwoordelijk voor onze scholen in Bemmel en Wijchen. Paul Verbraak is verantwoordelijk voor onze scholen in Boxmeer en Nijmegen.

Staf

Het management en de docenten krijgen ondersteuning van een professionele staf met expertise op het terrein van secretariaat, finance & control, huisvesting, ICT en personeel & organisatie.

Kernteams

Elke school werkt met een of meerdere kernteams, onder leiding van een teamleider. Een kernteam bestaat uit vijf tot tien docenten die samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de begeleiding van de leerlingen.

Kernteam Werk

Het Kernteam Werk (KTW) is het gespecialiseerde kernteam van Pro College dat zich bezighoudt met stages, vacatures, werkgeverscontacten, uitstroom naar werk en het behouden van werk. Het KTW werkt schooloverstijgend en bestaat uit een eigen teamleider, trajectcoaches en een recruiter.

Zorgteam

Iedere school heeft een eigen zorgteam. Hierin bespreken de zorgcoördinator, een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werkster hoe extra ondersteuning van individuele leerlingen eruit moet zien.

Onderwijsondersteunend personeel

Administratieve medewerkers, conciërges, schoonmaaksters en applicatiebeheerders zorgen ervoor dat we ons onderwijs goed kunnen verzorgen.

Functionaris gegevensbescherming (FG)

Pro College neemt privacy serieus. Wij gebruiken uw gegevens en de gegevens van leerlingen uitsluitend om onderwijs te kunnen verzorgen en om aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen te kunnen voldoen. Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming: de heer Maykel Schoonus. Mail: maykel.schoonus@procollege.nl

Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

In iedere organisatie waar mensen samen komen, samen werken en communiceren kan het gebeuren dat er een meningsverschil of een probleem ontstaat. Het is dan in eerste instantie een goede zaak als de betrokkenen, indien mogelijk, met elkaar in gesprek gaan om te kijken of er een oplossing gevonden kan worden. Wanneer een probleem, ongenoegen of meningsverschil niet meer in onderling overleg in een gesprek is op te lossen kan het nodig zijn om een formele procedure te volgen door middel van het indienen van een klacht. In onze klachtenregeling is vastgelegd hoe Pro College omgaat met klachten. Belangrijke contactgegevens:
Interne vertrouwenspersonen
Mevrouw Greet Visée  Greet.Visee@procollege.nl   06 – 13 212 218
Mevrouw Nancy van de Rijdt – Hafmans  Nancy.vandeRijdt@procollege.nl   06 – 22 460 309

Externe vertrouwenspersoon
Mevrouw Jacqueline Pulles: J.Pulles@Bezemerschubad.nl  088 – 14 40 200

Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie  0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de bestuurder volgt de CAO bestuurders VO en voor het personeel die van de CAO voorgezet onderwijs. Voor de Raad van Toezicht wordt bij de beloning een differentiatie gemaakt naar de voorzitter en de leden. Componenten van de beloning voor de RvT zijn onkosten en vacatiegeld.