29 juni 2017

Jaarverslag en Jaarrekening 2016

In het jaarverslag 2016 legt Pro College regio Nijmegen verantwoording af aan de onderwijsinspectie, aan onze partners in de regio en vooral aan onze leerlingen, hun ouders en verzorgers. We willen graag laten zien wat we het afgelopen jaar gedaan hebben en waarom.

 

Ook in 2016 zijn we er in geslaagd om vrijwel al onze leerlingen (96%) succesvol uit te laten stromen. Dat is een resultaat waar we trots op zijn.

 

In financieel opzicht sluiten we het jaar af met een licht negatief resultaat met name vanwege niet te voorziene hogere huisvestingskosten en investeringen in leermiddelen. De organisatie is echter financieel gezond en ook voor de komende jaren verwachten we dat dit zo blijft.

 

In het afgelopen jaar zijn we gestart met Pro2020. Tijdens vier bijeenkomsten met alle medewerkers hebben we nagedacht en gesproken over hoe ons professioneel handelen er in 2020 uit zou moeten zien en wat er vervolgens voor nodig is om dat te gaan realiseren. Het is een mooi traject met veel energie en betrokkenheid van alle medewerkers.

 

Focus op werk blijft een van onze strategische doelen en speelt een belangrijke rol bij alles wat we doen. Dus ook op deze plek maak ik graag van de gelegenheid gebruik om u uit te nodigen om mee te denken over kansen voor onze leerlingen. Ziet of weet u mogelijkheden voor onze leerlingen dan nodig ik u hierbij uit om daarover met mij contact op te nemen.

 

Eric Bouwens

Bestuurder

Schermafbeelding 2017-06-29 om 11.13.23