11 mei 2017

Entree opleiding voor leerlingen Pro College

Vanaf dit schooljaar is het mogelijk voor leerlingen van Pro College om een diploma te halen voor de Entree-opleiding (MBO 1). Dat gaan we doen via de zogenaamde extraneus-regeling. Dat houdt in dat de leerling het volledige opleidingstraject inclusief de stage volgt onder onze verantwoordelijkheid en bij ons op school. De examens (inclusief de proeve van bekwaamheid bij het stagebedrijf) worden in de periode april – juni afgenomen door een erkende MBO-onderwijsinstelling. Wij gaan daarvoor samenwerken met de MBO-onderwijsinstelling ORGB.

Dat we dit gaan aanbieden past uitstekend bij onze kernwaarde ‘Ambitieus’ en ons strategisch doel ‘onderwijsvisie met ambitie’:

  • Wij bieden onderwijs op maat en realiseren voor iedere leerling het maximale rendement op zijn/haar niveau.
  • Wij willen het maximale halen uit leerlingen. Alle mogelijkheden en talenten benutten.

We verwachten dat het aanbieden van deze mogelijkheid voor een deel van onze leerlingen een belangrijke motivator kan zijn en hun inzet voor school zal versterken. We gaan de Entree-examinering dan ook inzetten als een ‘incentive (beloning)’ voor leerlingen die laten zien dat ze gemotiveerd zijn om er voor te willen werken. Zowel op school als op stage. Daarom zijn er gedurende het schooljaar drie momenten waarop we samen met ORGB gaan beoordelen of de inzet van de leerling voldoet om examen te mogen gaan doen.

We gaan deze mogelijkheid aanbieden vanuit de visie dat we daarmee een deel van onze leerlingen behalve een baan nog meer mee kunnen geven aan bagage bij hun start op de arbeidsmarkt. We verwachten ook dat een deel van de leerlingen dat nu nog persé naar het ROC wil maar daar na het eerste jaar uit moet stromen naar werk en vervolgens in ‘het systeem’ strandt door dit aanbod succesvol uitstroomt naar werk met een diploma. Dit aanbod is dan ook met name bedoeld voor 5e-jaarsleerlingen.

Dit schooljaar zijn we gestart met een pilotgroep van 20 leerlingen om ervaring op te doen met het traject. Overigens blijven we ook werken met branchecertificaten en de certificering volgens de “boris-methodiek’.

Schermafbeelding 2017-05-11 om 11.50.46